Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Piątek, 26 maja 2017 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 13.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 30, 1521 i 1521-A). 
  materiały:
  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów 
  Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu
  Funkcjonariusze Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie
  Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach
  Opinia Biura Legislacyjnego
  Materiał porównawczy
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito