Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Piątek, 21 kwietnia 2017 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy, sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza
bezpośrednio po posiedzeniu KRPSS, sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
bezpośrednio po posiedzeniu z KRPSS, sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
     

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza
30 min. po posiedzeniu z ogłoszeniu przerwy, sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito