Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Petycja wielokrotna z 24.10.2016 r. (uzupełniona 12.12.2016 r.) - zmiany w ustawie z 12 stycznia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych (PW9-06/16)

Petycja wniesiona przez Wójta Gminy Kobylnica (uzupełnienie petycji) oraz samorządy, które udzieliły poparcia dla petycji.

Dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.).

Zaproponowane w petycji zmiany prowadzą do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych organów podatkowych w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, należnego za posadowienie elektrowni wiatrowych na terenie gmin.

Do dnia 20 grudnia 2016 r. wpłynęły 3 petycje dotyczące tej samej sprawy.

14 grudnia 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Z uwagi na wypełnienie przesłanek zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy ogłoszono okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 30 stycznia 2017 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-06/16 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

Poparcie dla petycji można składać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito