Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP.
 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi doraźnej pomocy medycznej udzielanej w przeddzień i w trakcie posiedzenia Senatu - postępowanie przeprowadzane na podstawie art. 138o ustawy Pzp
  • Załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - wersja edytowalna
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - wersja edytowalna
  • Informacja z otwarcia ofert
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naświadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
   
 • Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez senatorów Rzeczypospolitej Polskiej na terenie kraju
 • Informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
 • Przekazane ogłoszenie o zamówieniu
  • Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • JEDZ - wersja edytowalna
  • Instrukcja wypełniania JEDZ-a
  • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 - wersja edytowalna
  • ZMIANA treści SIWZ
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito