Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

  • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług cateringowych na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu - postępowanie przeprowadzane zgodnie z art. 138o ustawy Pzp
    • Załączniki do ogłoszenia - od nr 2 do nr 5 - wersja edytowalna
    • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców - art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - wersja edytowalna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito