Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów służbowych Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe)
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 3 - wersja edytowalna
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 4 - wersja edytowalna
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
  • Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Odpowiedż na pytanie dotyczące treści SIWZ, ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Zmienione ogłoszenie o zamówieniu
  • Zmienione załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
  • ZMIANY TREŚCI SIWZ
  • Zmienione ogłoszenie o zamówieniu
  • Zmienione załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
 • Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito