Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Polska i Chiny za umacnianiem współpracy - spotkanie w Senacie

Polska i Chiny  zainteresowane są dalszym rozwojem współpracy, a kontakty na szczeblu parlamentarnym mogą przyczynić się do intensyfikacji tych relacji mówili 14 lipca 2017 r. podczas spotkania w Senacie marszałek  Stanisław Karczewski  i przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej  Zhang Dejiang.

Przewodniczący OZPL Zhang Dejiang wraz z delegacją  składa wizytę w Polsce na zaproszenie marszałka Sejmu. Wczoraj chiński gość i marszałek Sejmu podpisali memorandum o współpracy.

Przewodniczący Zhang Dejiang poinformował marszałka, że celem jego podróży do Polski jest wzmocnienie współpracy chińsko-polskiej, a kontakty między parlamentami mogą wpłynąć na dobre kontakty między rządami i państwami. Przewodniczący podkreślił, że Polska jest największym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Ocenił, że współpraca gospodarcza, handlowa z Polską jest na bardzo dobrym poziomie, a zawarcie w minionym roku porozumienia o partnerstwie  strategicznym sprawiło, że te relacje weszły w nowy etap rozwoju.

Przewodniczący zaznaczył, że stosunki chińsko-polskie rozwijają się na trzech płaszczyznach  wokół inicjatywy  „Pasa i szlaku”,  formatu”16+1”  Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia  oraz przyjaźni między Polską i Chinami. Dodał, że Chiny zainteresowane są inwestowaniem w Polsce, zwłaszcza uczestnictwem w projektach infrastrukturalnych. Zachęcał też polski kapitał do inwestowania w Chinach.

Marszałek przyznał, że podstawą dobrych kontaktów między obu państwami, na wszystkich płaszczyznach jest przyjaźń. Podkreślił, że Polacy interesują się historią, kulturą i osiągnięciami Chin. Dodał, że Polacy i Chińczycy mają podobną wrażliwość, o czym świadczy chociażby udział chińskich pianistów w konkursach chopinowskich i świetna interpretacja muzyki Chopina. S. Karczewski podkreślił, że Polska rozwija się dynamicznie i dąży do tego, żeby utrzymać wysokie tempo rozwoju. Wyraził zadowolenie z dobrej współpracy gospodarczej i parlamentarnej. Mówił o najliczniejszej w polskim parlamencie  parlamentarnej grupie przyjaźni polsko-chińskiej. Dodał, że oba państwa obok współpracy gospodarczej powinny większą wagę przykładać do wymiany kulturalnej i młodzieżowej. „Zależy nam na rozwijaniu współpracy naukowej z chińskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Chcemy także, aby więcej studentów z Chin przyjeżdżało na studia do Polski” – mówił marszałek.

Politycy rozmawiali ponadto o historii i osiągnięciach Chin, o niedawnej wizycie wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja w Chinach, a także o współpracy między regionami Polski i Chin. Przewodniczący zaprosił marszałka Senatu do złożenia wizyty w Chinach.

Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Przemysław Cebula
Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Katarzyna Czerwińska
Foto: Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito