Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie szefów senatów w ramach Trójkąta Weimarskiego

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 17 marca 2017 r. w Rzymie,  spotkał się  z przewodniczącą Bundesratu Malu Dreyer i przewodniczącym Senatu  Francji Gerardem Larcherem. Rozmowy polityków w ramach Trójkąta Weimarskiego dotyczyły  współpracy parlamentarnej i przyszłości Unii Europejskiej  w kontekście obchodów 60. rocznicy utworzenia Wspólnoty Europejskiej.

Politycy mówili o konieczności stałego przypominania  wartości, na których zbudowana została Wspólnota Europejska i wskazywali, że te wartości powinny zostać odnowione tak, by sprostać wyzwaniom ducha czasu. Według szefów senatów młodzież powinna stać się fundamentem europejskiego dialogu.

Gerard Larcher przedstawił raport grupy francuskiego senatu ds. Brexitu i zaprosił Polskę i Niemcy do utworzenia podobnych grup na wzór francuski. Marszałek zaaprobował ten pomysł.

Marszałek zaproponował zorganizowanie seminarium ekspertów pod egidą senatów Polski, Francji i Niemiec, poświęconego przeciwdziałaniu zjawiskom w cyberprzestrzeni zagrażającym demokracji. Szefowie senatów zastanawiali się jak skutecznieprzeciwstawiać się „zjawisku HH” -  połączeniu hate’u w sieci i hackerstwa w cyberprzestrzeni? Marszałek mówił, że sponsorowana nienawiść szerzona na forach społecznościowych podważa sens jakiejkolwiek publicznej debaty, w tym oczywiście prowadzonej podczas kampanii wyborczych. Z kolei zorganizowany hacking zagraża wiarygodności działań on-line i jest w stanie podważać sens demokratycznych procedur, w tym procesów wyborczych.

Zdaniem marszałka parlamenty mają oczywisty interes, by jak najszybciej wypracować mechanizmy obronne. W przeciwnym wypadku parlamenty stracą wpływ na jakąkolwiek rzeczywistość. Seminarium z udziałem zaproszonych wspólnie ekspertów (programistów i humanistów) oraz zainteresowanych senatorów z trzech krajów mogłoby być transmitowane w sieci za pośrednictwem stron trzech senatów.

Marszałek zaprosił po wyborach we Francji i Niemczech szefów senatów tych państw do złożenia wizyty w Polsce. Zaproszenie zostało przyjęte.

Politycy uznali, że bilans 25 lat współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego jest bardzo owocny i przynosi konkretne rezultaty. Podejmowane inicjatywy przez Senaty, w ramach tej grupy, stanowią inspirację do lepszej współpracy na poziomie międzynarodowym.

Podkreślano wymiar Trójkąta Weimarskiego w polityce międzynarodowej. Mówiono m.in. o  tym, że Europa musi się przygotować na kolejną falę migracji biorąc pod uwagę sytuację w Turcji, jak również na kontynencie afrykańskim.

Rozmawiając o sytuacji w Unii Europejskiej marszałek podkreślił, że pojawiają się głosy mówiące o tym, iż Polska jest przeciwna Unii Europejskiej. „To nie jest prawda” – powiedział. Polacy są euroentuzjastami. „Nasze miejsce było i jest we wspólnej, solidarnej Europie” - zaznaczył. Odnosząc się do kryzysu instytucji unijnych marszałek mówił o konieczności zmniejszania dystansu między obywatelami a Parlamentem Europejskim. „Nasze działania muszą się koncentrować na wzmocnieniu dialogu między parlamentem a obywatelami” – powiedział.

Współpraca Polski, Niemiec i Francji została zainicjowana w 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się  w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu zacieśnienie współpracy  oraz przezwyciężenie podziałów w Europie przez przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Współpraca weimarska została rozszerzona o spotkania na płaszczyźnie parlamentarnej w 1992 r. Od tej pory spotkania te odbywają się  na szczeblu Senatów regularnie.

Spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego w Rzymie zostało zorganizowane z inicjatywy polskiego Senatu.

 

 

 

 

 

Spotkanie w ramach Trójkąta...
Spotkanie w ramach Trójkąta...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito