Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

22 lutego 2017 r. , w drugim dniu 35. posiedzenia, Senat zapoznał się z informacją rządu o udziale  Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Izba wznowi obrady 24 lutego o godz. 14.00. Zostaną przeprowadzone głosowania.

Wiceminister Konrad Szymański przypomniał, że prezydencja słowacka skoncentrowała się na czterech głównych priorytetach: silnej gospodarczo Europie, nowoczesnym jednolitym rynku, polityce migracyjnej i zaangażowaniu globalnym Europy.

Podkreślił on, że w czasie tej prezydencji jednym z głównych wyzwań była konieczność szybkiego zareagowania na ogłoszenie wyników referendum ws. Brexitu. Według niego, reakcja strony słowackiej była "adekwatna, na czas i pozwoliła zjednoczyć Unię w ramach 27 państw". Natomiast pozostał problem dekompozycji wspólnego europejskiego rynku. Wiceminister spraw zagranicznych zadeklarował, że Polska chce jak najbliższych relacji gospodarczych i w zakresie bezpieczeństwa, także z Wielką Brytanią, ale nie za cenę dekompozycji wspólnego rynku.

Kolejnym wyzwaniem - mówił Konrad Szymański - była europejska polityka migracyjna, albowiem kryzys migracyjny jest  "kluczowym elementem napięcia politycznego, wciąż niezagaszonym". Jego zdaniem, prezydencja słowacka zrobiła wiele, by poszukać scenariusza, który mógłby przywrócić jedność w tej sprawie państw członkowskich. "Polska zachowuje się solidarnie, ponadprzeciętnie i jest gotowa do najbardziej ambitnych planów w zakresie skutecznych instrumentów przeciwdziałania kryzysowi uchodźczemu pod jednym warunkiem: że będziemy widzieli dokładnie tę samą gotowość do wysłuchiwania naszych racji ws. reformy systemu azylowego" - podkreślił wiceszef  MSZ. Wyjaśnił, że nasz kraj nie może popierać mechanizmu, który jest nieskuteczny. „Instrumenty alokacji nie są w stanie rozwiązać kryzysu migracyjnego, ponieważ nie ma takich zdolności w żadnym z państw członkowskich UE, w żadnym, aby absorbować potencjalne miliony osób, które chciałyby przekroczyć granice UE" - podkreślił wiceminister  Szymański.

21 lutego porządek obrad został uzupełniony o pięć ustaw - ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę zawierającą przepisy ją wprowadzające, nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizację  ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Z porządku wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.

Izba pierwszego dnia obrad rozpatrzyła: nowelizację ustawy o rzecznikach patentowych, nowelizację ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nowelę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito