Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wystawa „Pierwsze/Najstarsze”

„Jest to wystawa szczególna, niezwykle wartościowa, bo prezentuje 12 największych, najwybitniejszych, najcenniejszych, zupełnie unikatowych zabytków piśmiennictwa polskiego” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając 11 stycznia 2017 r. w Senacie wystawę „Pierwsze/Najstarsze”, poświęconą tekstom oraz zabytkom kultury i historii, dokumentującym początki państwa polskiego. Jak podkreśliła, ekspozycja wpisuje się w zeszłoroczne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania się polskiej państwowości, a także kulturowej i narodowej tożsamości. Obcowanie z tymi dziełami ma walor zarówno historyczny, jak i emocjonalny. Jak przypomniała wicemarszałek Senatu, prezentowane dzieła zachowały się w zbiorach Biblioteki Narodowej i dzięki jej inicjatywie od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r. były udostępniane obywatelom w ramach comiesięcznych jednodniowych wystaw w Pałacu Rzeczypospolitej (Pałac Krasińskich w Warszawie, siedziba zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej). Pokazowi kolejnych oryginałów towarzyszyły wystawa przybliżająca jego historię i znaczenie dla polskiej kultury, a także wykłady i dyskusje specjalistów. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia Pałacu Rzeczypospolitej, niedostępnego na co dzień dla zwiedzających.

Za możliwość zakończenia obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w Senacie i przypomnienia najcenniejszych obiektów ze skarbca Rzeczypospolitej dziękował wicemarszałek Marii Koc dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. W jego ocenie wystawa prezentuje najcenniejsze obiekty ze skarbca Biblioteki Narodowej, ukazujące początki państwa polskiego. Jak przypomniał, „Rocznik świętokrzyski dawny” to najstarszy zachowany polski rocznik, zawierający m.in. informacje o ślubie Mieszka I z Dąbrówką i chrzcie Polski, a wśród nich zdania, które rozpoczynają niejako polską państwowość: „Mysko dux baptizatur” („Książę Mieszko został ochrzczony”) i „Dubrovka venit ad Miskonem” („Dąbrówka przybyła do Mieszka”).

Prezentowaną w Senacie wystawę przygotowała Biblioteka Narodowa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Na kilkunastu planszach ukazano historię i znaczenie dla polskiej kultury takich tekstów, jak „Rocznik świętokrzyski dawny”, „Sakramentarz tyniecki”, „Roczniki Jana Długosza”, „Kazania świętokrzyskie”, „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza”, „Rozmyślania przemyskie”, „Psałterz floriański”, „Statuty Kazimierza Wielkiego”, „Kronika Wincentego Kadłubka”, „Mszał Erazma Ciołka”, „Bogurodzica” czy „Kronika Galla Anonima”. Na co dzień są one przechowywane w skarbcu Biblioteki Narodowej i bardzo rzadko, raz na wiele lat, pokazywane publicznie. Szczegółowe informacje na temat tych zabytków można znaleźć na stronie internetowej pierwszenajstarsze.bn.org.pl.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito