Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

Spotkanie komisji spraw...

W dniach 13-14 grudnia 2017 r. senator Tomasz Grodzki z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej uczestniczył w Budapeszcie w spotkaniu Komisji Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie było poświęcone procesowi stabilizacji Bałkanów Zachodnich oraz perspektywie akcesji państw regionu do Unii Europejskiej, a także przyszłości wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier Zsolta Németha, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Republiki Słowacji Francišek Šebej oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Karel Schwarzenberg. Obecni byli także przedstawiciele parlamentów Albanii, Kosowa, Czarnogóry i Serbii, którzy mówili o postępach we wdrażaniu reform mających na celu uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie m.in. rządów prawa, walki z korupcją, dostosowań gospodarczych oraz relacji z sąsiadami w swoich państwach.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji, w której uczestnicy zwrócili m.in. uwagę, że w interesie Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu jej obywatelom. W tym kontekście, rozszerzenie UE o państwa Bałkanów Zachodnich jest ważnym instrumentem politycznym. Zwrócili uwagę, że Grupa Wyszehradzka opowiada się za polityką otwartych drzwi do NATO i udzieleniem poparcia dla akcesji tych krajów Bałkanów Zachodnich, które wyrażają swoje zainteresowanie, aby stać się członkiem sojuszu.

Przewodniczący komisji wskazali także na potrzebę poprawy efektywności wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Poparli działania w zakresie uruchomienia stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO) i ustanowienie Europejskiego Funduszu Obrony.

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito