Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Chińska delegacja z Ma Biao na czele z wizytą w Senacie

4 września 2017 r. z wizytą w Senacie przebywała chińska  delegacja, na czele której stał Ma Biao, wiceprzewodniczący Komitetu Krajowego Ludowo-Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin.  Z delegacją spotkał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Senatu Michał Seweryński. Strony były zgodne co do coraz wyższego poziomu  polsko-chińskiego  partnerstwa strategicznego.   

Obecny na obu spotkaniach był chiński ambasador  w Polsce Xu Jian.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na znakomity klimat polityczny współpracy między oboma krajami, co jest wynikiem regularnych wizyt polityków na najwyższym szczeblu i bardzo dobrze rozwijających się kontaktów parlamentarnych. Jednocześnie podkreślił on znaczenie relacji międzyludzkich,  na które przełożenie ma współpraca w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, a także turystyki. Zdaniem wicemarszałka Senatu Michała Seweryńskiego,  imponujący rozwój Chińskiej Republiki Ludowej, który Polska obserwuje z uwagą, jest ważny dla całego świata. W tym kontekście mówił on dobrych perspektywach polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, wymieniając inicjatywy „Pasa i Szlaku” czy „16+1”.  Poruszył też kwestię negatywnego bilansu naszej wymiany handlowej z Chinami. „Chcemy poprawy dostępu polskich towarów do rynku chińskiego” – zadeklarował wicemarszałek Senatu.  

„Z dużym niepokojem przyjęliśmy informacje o próbie nuklearnej Korei Północnej” – oświadczył marszałek Karczewski. Mówiąc w tym kontekście o  bezpieczeństwie światowym, wskazał on na wielką mocarstwową rolę Chin w utrzymaniu pokoju w tym regionie.  Przypomniał także, że Polska od przyszłego roku będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji  Narodów Zjednoczonych i że zawsze podejmowała wszelkie starania dla utrzymania pokoju. „Oczy Polaków i wielu innych narodów patrzą na Chiny z wielką uwagą. Chińska potęga jest gwarantem, że  świat nie wpadnie w wir wojny” – wyraził przekonanie wicemarszałek Seweryński.

Wiceprzewodniczący Ma Biao oznajmił, że głównym celem jego wizyty w Polsce jest pogłębianie bardzo dobrych stosunków międzypaństwowych. Jego zdaniem, Polska jest dobrym partnerem dla Chin w tej części świata, a państwo to jest przekonane, że rola Polski będzie rosła. Wzrastać też będzie współpraca między oboma krajami w gospodarce - infrastrukturze, transporcie, handlu. Jej cel to „więcej dobrobytu i obopólnych korzyści”. Ma Biao podkreślił jednak, że przybył do Polskie także jako wiceprezes Ludowego Stowarzyszenia na rzecz Pokoju i Rozbrojenia, aby uczestniczyć w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju i spotkać się z przedstawicielami organizacji społecznych. Dodał, że stronie chińskiej zależy na współpracy właśnie z organizacjami pozarządowymi. „Zależy nam na szerokiej  i szczerej wymianie poglądów” - zadeklarował.

Ma Biao, 1954, jako przedstawiciel mniejszości Zhuang studiował na Pekińskim Uniwersytecie Narodowości, a następnie rozwijał karierę naukową. Od momentu wstąpienia w szeregi Komunistycznej Partii Chin w 1985 r. zajmował różne stanowiska   – od urzędnika powiatowego, przez stanowiska kierownicze w lokalnych strukturach partyjnych,  po szczebel centralny. Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Centralnego KPCh, a od 2013 r. jest wiceprzewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin i  członkiem Komitetu Krajowego.

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin  jest organem pełniącym funkcję doradczą. W jej skład wchodzą przedstawiciele KPCh oraz członkowie ośmiu ugrupowań koalicyjnych. Konferencja  składa się z Komitetu Krajowego i podporządkowanych mu komitetów lokalnych. Kadencja Komitetu trwa pięć lat. Zbiera się on co roku na sesji zwyczajnej, przypadającej zazwyczaj równolegle z sesją Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito