Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek z polskimi ambasadorami o dyplomacji parlamentarnej i opiece nad Polonią

Polityka zagraniczna i obronność to dwa obszary, w których jest potrzebny konsensus polityczny - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski 4 września 2017r. w Senacie do polskich ambasadorów. Ambasadorowie przyjechali do kraju na doroczną naradę.

Według marszałka zgoda polityczna w kwestiach polityki zagranicznej mogłaby wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. S. Karczewski dodał, że Polacy mają być z czego dumni: Polska rozwija się w bardzo dobrym tempie, mamy niskie bezrobocie i duże sukcesy gospodarcze. Marszałek powiedział na spotkaniu o dwóch obszarach polityki zagranicznej, w które angażuje się Senat - o dyplomacji parlamentarnej i opiece nad Polonią i Polakami za granicą.

Stanisław Karczewski podczas spotkania mówił o roli dyplomacji parlamentarnej. „Senatorowie na forach organizacji międzynarodowych i w ramach kontaktów bilateralnych wspierają realizację priorytetów polskiej polityki zagranicznej”. Jego zdaniem dyplomacja parlamentarna poprzez stałe rozmowy bilateralne z senatorami i przewodniczącymi senatów innych państw, tworzy atmosferę dla dobrych kontaktów. Marszałek wspomniał również o organizowanym cyklicznie, przez marszałków Sejmu i Senatu, Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Podziękował ambasadorom za wsparcie logistyczne i merytoryczne udzielane senatorom zaangażowanym w kontakty międzynarodowe. W ocenie marszałka jednym z warunków wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej jest aktywna polityka w najbliższym sąsiedztwie – Europie Środkowo-Wschodniej – polegająca na poszukiwaniu wspólnych interesów i ich obronie poprzez skoordynowane działania.

Marszałek podkreślił, że ważną dla Senatu dziedziną kontaktów zagranicznych jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą. „Polonia to wielki kapitał dla naszego kraju i dlatego zabiegamy o wzrost pieniędzy na opiekę nad Polonią” – powiedział S. Karczewski. Dodał, że Senat zyskał obietnicę, że w przyszłym roku ten budżet wzrośnie z 75 do 80 mln zł. „Kiedyś Polonia wspierała Polskę, a teraz my chcemy chronić polskie dziedzictwo poza granicami, chcemy, by młodzi ludzie, którzy wyjechali mówili po polsku i, by ich dzieci mówiły w ojczystym języku” – mówił marszałek.

Marszałek podkreślił, że nabiera tempa debata o przyszłości Unii Europejskiej. Ścisłe powiązanie losów Polski i Unii oznacza, że nasz głos w tej debacie musi być słyszalny, a nasze argumenty – jasne i przekonujące. Dodał, że Polska nie jest tylko oponentem projektu Europy dwóch prędkości, ale proponuje konkurencyjną koncepcję Unii opartej na współpracy suwerennych państw i dbającej o jak największą spójność wewnętrzną.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że przed Polską i polskimi dyplomatami stoją ważne problemy europejskie: jak reagować na reformę UE, jak zadbać o łagodny „rozwód” z Wielka Brytanią, by nie zaszkodziło to polskim interesom, jak zadbać o bezpieczeństwo naszego regionu. Podkreślił, że polscy ambasadorowie i kierujący placówkami przez 5 dni w kraju spotykać się będą z najważniejszymi osobami w państwie, z szefami resortów i instytucji, z urzędnikami. Te spotkania mają pomóc w realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.

S. Karczewski podziękował ambasadorom za ich służbę dla dobra Rzeczypospolitej. „Jest to służba niełatwa, prowadzona niekiedy w trudnych warunkach, wymagająca odporności psychicznej i zdolności do szybkiej reakcji na nieoczekiwane zmiany” – powiedział S. Karczewski.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito